Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Ponuka majetku

-

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.