Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Ing. Jozef Mravec

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.0cb0fyni1633bar336bhssdaf4d@l30765eti503a9dai6bb82r2daf4

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.2dayni3a90bar76503hss6336d@e81akcib2damonbb8oke79e 

Vedúca úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra:

PhDr.Antónia Prôčková Hirjáková

kontakt:   045/6787510
email:       ks.e79ynia90bar0f4b2hss4b2dd@a7650cud9e81aevbb8


Vedúca sociálno zdravotného úseku :

kontakt: 045/6787519
e-mail:  moccb0f.li6336amgf4b2d@uz36bsac6bb8ude633v9e81

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Alexandra Krumlovská
        Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.6bbynib0f4barb820hss3a9d@eb163nla6503aico81ab1s3a90

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.3a90ynib0f4bbarb2dafhssb0fd@mf4bap3a9 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.82030ynicb0f4barf4b2hss81ad@n81ab1era307tcub82 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.e81aynicb0f4bare79ehss6336bd@a203cva076rps2030

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.