Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.71cb5ynib55bar1cb55hss42d71d@l673eti096dai51795rb9e

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.42dyni4b096bar73achssb55a5d@e5a51kci09a42mon2d71coke795e6 

Vedúca úseku práce s klientom :

kontakt: 045/6787519
e-mail: ks.5e6ynib09barb673hss4b096d@ad71cude6fevf8b67

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Janesová
         Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.a42yni6b9bar73ahssb673d@eb096nla6f8icoe70s6b9e7

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.3ac91yni96b9ebarb096bhss2d7d@m95e6fap6b9e 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.f8b67yni71cbar96b9hss1cbd@n517era1cb5tcu6f8 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.3acynid71bar673ahss73ac9d@a42d71cva3ac91rps4b09

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov sociálnych služieb Hrabiny
                           Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa

     kontakt: 045/6787525
     e-mail: zodpovednaosoba@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.