Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.9dd4eyni2f292bar26c4ahssf29d@l3c6b7etie220dai26c4r02f29

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.e22yni2f292bar2926hss220d@e8144kcib7a9fmon02foke8144 

Vedúca úseku práce s klientom :

kontakt: 045/6787519
e-mail: ks.292ynib7a9fbar2f2hssc6b7ad@a002f2cudd979dev1442

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Janesová
         Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.cd9yni979barc6b7hss2002fd@e979nla81442icof29s220

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.9dd4yni1442cbarcd9hss2002d@mb7a9ap42cd 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.81442yni6c4a8bar2926hss6b7a9d@n26c4aera002ftcub3c 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.7a9f0yni08144barc6b7ahss979dd@a4e2cvae220rpsdd4e2

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov sociálnych služieb Hrabiny
                           Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa

     kontakt: 045/6787525
     e-mail: zodpovednaosoba@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.