Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Ing. Jozef Mravec

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.89c5yni42e2bar01f78hss3c2d@lfe0etif78dai42e2r8f89

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.e01f7yni8d3bar42bhss8f8d@ef9c3kci542e2monf9cokebfe0 

Vedúca úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra:

PhDr.Antónia Prôčková Hirjáková

kontakt:   045/6787510
email:       ks.2f9c3yni2e2f9bar42e2hss2bfe0d@a42ecud20c0ev42e


Vedúca sociálno zdravotného úseku :

kontakt: 045/6787519
e-mail:  moc2f9c3.li01famg2bf@uzc0f8sac98dude2f9v1f78

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Alexandra Krumlovská
        Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.e01yni20c00bar2bfehssc3c20d@ef78f8nla89c54ico1f78sf78f8

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.e2fyni2e2f9bar1f78fhsse01f7d@mfe01ap20c00 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.0f8ynid3c0fbard3c0hss9c54d@nc007era78ftcu898d3 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.fe01ynif898bar8d3hss98dd@ac007cva3c2rps78f

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.