Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.a6a0yni02e62bar9619hss619a3d@lcf96eti6cbcfdai6a0d0r484b

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.e62yni9619barcf9hssd0f5ed@e84bdckciee02emon2e62okee6248 


Vedúca úseku práce s klientom :

kontakt: 045/6787519
e-mail: ks.9619ynid0f5ebar9619hssee6cbd@a02e6cud0f5eeeva6a0d

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Janesová
         Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.2e624ynibeebar484bdhss4bdc3d@ee6cbcnlacf961ico6a0se6248

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.e6cynibee0bar19a36hss619a3d@m6cbap6248 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.6cbcfynidc3cabar3ca6hssbee02d@n3ca6era5eetcue02e 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.9beeyni0f5bardc3chssc3cad@a6cbccvaca6a0rpse02

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.