Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 393/1
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Ing. Jozef Mravec

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.77bynia6abar4af59hssaa06d@l28eeti28edai94af5r6e77c

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.535ynia06ebar28ehss77c3d@e77bkci357mon4afoke7c3 

Vedúca úseku práce s klientom :

PhDr.Antónia Prôčková Hirjáková

kontakt:   045/6787519
email:       ks.8eayni98100bar94af5hss9810d@a77ba5cude77evaa06


Sociálne pracovníčky:

Mgr. Alexandra Krumlovská
        Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.77bayni28eabar53577hss77c3d@e6aa06nla1535ico2aes06e77

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.598yni5494bar3e1hssea6d@m577bap53577 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.06e7yniae54bar77bahss4af59d@n028eaeraea6aatcu6e77 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.8ea6ayniea6bar6aa06hssf5981d@a028cva77ba5rps4af59

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.