Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/6787540

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.95e0yni5e03bar876hssaa9d@lfdd5eti0fcfdai0987re03

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.ec495yni95ebar9d9hss64961d@ecfdkci9876mon0aa9doked971 

Vedúca úseku práce s klientom :

kontakt: 045/6787519
e-mail: ks.3098ynidd5bar0340hss611d@a87649cud0d0evec4

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Janesová
         Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.0340fyni611bard97hss961d@e98764nlae03icoc495sd971

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.dd5yni0aa9bar9611hss8764d@mfcfape034 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.40fcfyni0d0bar0fchss9876d@n1ec4era50d0tcu1ec 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.fdd50ynifdd50bar8764hssd50d@aa9dcvac49rps0fc

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov sociálnych služieb Hrabiny
                           Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa

     kontakt: 045/6787525
     e-mail: zodpovednaosoba@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD  odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.15, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,19.30 hod.

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský, Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj.