Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Ing. Jozef Mravec

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.710ynif01bar9cbhssb66ed@lee64etib66dai0e33r66e2

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.9219yni339cbbar21952hss66e27d@e9cbd7kci2195mon469oke921 

Vedúca úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra:

PhDr.Antónia Prôčková Hirjáková

kontakt:   045/6787510
email:       ks.98f83yni710e3bar7f01hss710ed@a6469cudbd7fev3ee64


Vedúca sociálno zdravotného úseku :

kontakt: 045/6787519
e-mail:  moc64692.lif837amg339@uz66e2sac279audee33v2195

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Alexandra Krumlovská
        Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.710e3yni7f013barcbdhss339d@e39cbdnla3ee6ico3710s13e

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.279ayni9219barb66ehss3eed@mb66e2ap013e 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.6e279yni4692bard7f0hss79ad@nd7f01era39ctcubd7 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.bd7yni13eebar9a98fhssb66d@a371cvad7frps9a98f

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.