Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Tel.:  045/ 68 56 541 
Fax:  045/ 68 56 545

Mobil:  0911/297 150
            0915/615 827

 
Web:   www.dsshrabiny.sk
 

Riaditeľ:

Ing. Jozef Mravec

kontakt:    045/6787540
mobil:       0905498715
email:        ks.aadfynia90barf2bhssdf2b4d@l261etiadf2bdai086a9r3a09c

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

kontakt:   045/6787525
email:      ks.2610ynic8abarc1086hss108d@ee70e2kcicb6b3mon6a903oke038 

Vedúca úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra:

PhDr.Antónia Prôčková Hirjáková

kontakt:   045/6787510
email:       ks.70e2yni108bar9cbhsse70d@a108cudc10ev086a


Vedúca sociálno zdravotného úseku :

kontakt: 045/6787519
e-mail:  mocadf2.li086a9amg6b3@uzb3fc8sac261ude005vfc8a

Mgr. Jana Juristá               

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Janesová
         Lenka Psotková

kontakt:   045/6787542
mobil:      0915615827
email:      ks.adfyni9cbbare2610hss3a0d@e6b3fcnla086a9ico86asaad

Referentka P a M

Soňa Lukačová

kontakt:   045/6787516
email:      ks.9cb6bynia09cbbar3a09hss3fc8d@ma90ap2610 

Finančná účtovníčka

Klaudia Švoňavová

kontakt:   045/6787512
email:      ks.8e7yni8e7bar8e70ehss1005d@n9cbera9cb6tcuaadf2 

Správca DSS

Ladislav Obert

kontakt:   045/6787533
email:      ks.a9038ynifc8bara903hss8aadfd@a9038cva86a90rps3fc

 

Denné centrum

kontakt: 045/6857141
email : dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ako nás nájdete

Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa sa nachádza     v krásnom prostredí horského masívu ihličnato-listnatých hôr Pohronského Inovca v katastri starobylého baníckeho mesta Nová Baňa (okres Žarnovica) cca 6 km od centra mesta.

Do zariadenia sa dostanete MHD z autobusovej stanice, resp. z vlakovej stanice na smer: Nová Baňa – ústav, Nová Baňa – Kajlovka, lesovňa, Horné Hámre – Kostivrch.

MHD odchádza zo železničnej stanice v bežných pracovných dňoch o 6.20, 8.30, 11.30, 13.35, 15.05, 16.20, 18.00,       19.30 hod.

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.