Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Ostatné služby

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb a podľa stravných jednotiek.

V DSS sa poskytuje celodenná strava 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odoberať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia. Jej členom je aj zástupca klientov, čím sa prihliada na potreby a spokojnosť klientov. Stravu zabezpečuje stravovacia prevádzka zariadenia.

  

Bývanie

Jednu bunku tvorí 5-6 izieb, obývačka, pracovná miestnosť, kuchynka spojená s jedálnym kútom, kúpeľňa, WC, spoločná chodba. (tento „ideál“ sa nám podarilo zrealizovať zatiaľ na treťom poschodí pomocou projektu z Európskeho sociálneho fondu). Ostatné bunky majú obývačky, pracovné miestnosti, spoločné kúpeľne a WC pre dve bunky, chýbajú kuchynky.

Izby klientov sú trojposteľové. V obytnej miestnosti sú tri lôžka, tri skrine s nadstavcami, stôl prispôsobený klientom na invalidných vozíkoch, nástenné poličky. Izby si môžu klienti prispôsobiť a skrášliť podľa vlastných predstáv a prianí. Klient môže mať vlastný televízor, rádio, osobný počítač a pod.

Na druhom poschodí budovy zariadenia sú ubytovaní klienti umiestnení na týždenný pobyt, ktorý je rozdelený na dievčenské a chlapčenské oddelenie. Na treťom poschodí budovy sú umiestnení klienti s celoročným pobytom.

V piatok pri odchode týždenného pobytu sa oddelenia na druhom poschodí uzatvoria. Týmto rozdelením klientov na týždenný a celoročný pobyt sme čiastočne predišli sklamaniu a smútku klientov, ktorí nechodia domov každý týždeň a videli ostatná deti odchádzať.