Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Prepojenie služieb

Náš domov sociálnych služieb patrí k veľkokapacitným zariadeniam, ktoré sú v dnešnej dobe znevýhodnené voči malým zariadeniam rodinného typu. S cieľom skvalitniť poskytovanie služieb sme urobili mnohé zmeny, ktoré pomohli prepojiť sociálne a zdravotnícke služby a v konečnom dôsledku skvalitnili poskytovanie služieb klientom.

Ako súčasť sociálnych služieb u nás funguje výchova vo voľnom čase a ošetrovateľská starostlivosť. Zmenou vnútornej organizácie z internátneho typu na bunkový systém sme rozdelili naše zariadenie na 9 menších častí, tzv. bunky.Na oddelení sa nachádzajú dve bunky s 10- 12 klientmi a pracovný tím 3 - 4 pracovníkov (vychovávateľ, inštruktor sociálnej rehabilitácie a opatrovateľky). Pracovníci v bunkách sú stáli a nemenní, fungujú ako jeden tím.

Ako veľké pozitívum vnímame spoluprácu výchovných pracovníkov a opatrovateliek, ktorá sa dosiahla vďaka vytvoreniu tímov. Zlepšila sa spolupráca, zlepšili sa vzťahy medzi spolupracovníkmi, zjednotil sa prístup ku klientom a zvýšil sa individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám.

Vzorom bunkového systému je rodina ako najprirodzenejšia forma organizácie života dieťaťa. Deti v bunkách majú svoje izby, obývačky, tvorivé miestnosti, kuchynky. Na bunkách klienti pomáhajú pri stolovaní, servírovaní, upratovaní, praní, organizovaní aktivít a spolurozhodujú o činnostiach a fungovaní bunky.