Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Pre klientov a rodinných príslušníkov

Dohovor o právach dieťaťa - TU

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.