Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Pre klientov a rodinných príslušníkov

Dohovor o právach dieťaťa - TU

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.