Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Pre zamestnancov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - TU

KSKTSKNSKBSKDSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.