Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Voľnočasová činnosť

Naši klienti majú možnosť  navštevovať :

1.Terapie :

Snoezelen terapia

Pracovná terapia

Dramatoterapia - literárno-dramatický

    

  

Biblioterapia -čitateľský krúžok

Arteterapia -výtvarný krúžok 

  

  

Muzikoterapia - africké bubny

     

2. Krúžky

Športový krúžok

Počítačový krúžok

3.Dielne :

Tkáčska a hrnčiarska

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.