Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Ekonomicky oprávnené náklady

2017 - EON DSS HRABINY- príloha TU
2017 - EON stredisko DD a DSS - príloha TU

2018 - EON DSS HRABINY- príloha TU
2018 - EON stredisko DD a DSS - príloha TU

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.