Vitajte na stránkach Domova sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.

Poradovník čakateľov

Od 15.09.2018 vedie Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby Domov sociálnych služieb Hrabiny.
"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne alebo poštou na adresu:
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Aktuálne poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v DSS Hrabiny podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke nášho zariadenia a na internetovej stránke BBSK:
V prípade potreby Vám v DSS Hrabiny poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.

Domov sociálnych služieb -denný pobyt - kapacita 17 osôb

1. Oravec Dominik, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 15.5.2015)
2. Baláž Lukáš, Lovčica-Trubín (dátum zaradenia: 23.3.2018)
3. Ivan Vladimír (dátum zaradenia: 9.11.2018)
4. Lenka Šarköziová - dátum zaradenia 10. 12. 2018

Domov sociálnych služieb - týždenný pobyt - kapacita 36 osôb

Domov sociálnych služieb- celoročný pobyt - kapacita 36 osôb

1. Kováčová Erika, Očová (dátum zaradenia: 24.7.2018)
2. Vlačuhová Martina, Terany (dátum zaradenia: 19.11.2018)
3. Horniak Tomáš - dátum zaradenia 05.12. 2018

Rehabilitačné stredisko- denný pobyt - kapacita 7 osôb

Špecializované zariadenie - denný pobyt - kapacita 3 osoby

Špecializované zariadenie- týždenný pobyt - kapacita 7 osôb

Špecializované zariadenie - celoročný pobyt - kapacita 16 osôb

1. Kosovič Alexander, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.4.2018)
2. Cibiri Erik, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 2.5.2018)
3. Dúbravský Róbert, Zvolen (dátum zaradenia: 4.5.2018)
4. Michalek Lukáš, Košice (dátum zaradenia: 10.5.2018)
5. Gorelík Leo, Lučenec (dátum zaradenia: 11.6.2018)
6. Havranová Tereza, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves (dátum zaradenia: 17.9.2018)

Zariadenie podporovaného bývania - celoročný pobyt - kapacita 4 osoby

1. Franková Erika, Hodruša-Hámre (dátum zaradenia: 13.1.2015)
2. Bučko Marek, Levoča (dátum zaradenia: 7.2.2017)
3. Kršiak Dominik, Lučenec (dátum zaradenia: 2.8.2017)
4. Lacková Lýdia, Žarnovica (dátum zaradenia: 13.8.2018)

DSS Hrabiny spolufinancujú Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj.