Apríl

2.5.2022 11:15

Stavanie Mája

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.
Stavanie májov v predvečer prvomájovej noci nesie v sebe odkaz, ktorý je hodný si pripomenúť. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Stavanie mája v našom zariadení prebieha tradične koncom apríla pred budovou DSS a bolo zakončené hudobnou zábavou.

Ako telefonovať

Život bez telefonovania je v súčasnosti už takmer nepredstaviteľný a hlavne v práci ľudia vybavia denne aj desiatky hovorov. Telefón je dnes jedným z hlavných komunikačných prostriedkov. Aj napriek tomu mnohí z nás nepoznajú základné pravidlá telefonovania. A pritom sú také jednoduché. Besedou sme si vysvetlili zásady správneho a slušného telefonovania a vyskúšali sme si ako sa kedysi používali telefóny.


Veľká noc

Aj v našom zariadení sa klienti tešia na jarné sviatky, hlavne na tie veľkonočné, ktoré sú veselé, viažu sa k tradíciám. Pre veriacich je to najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý sa slávi aj v mnohých iných krajinách. Z týchto dôvodov sme sa aj my v zariadení s klientmi dôsledne pripravovali na tieto sviatky. Chlapci nezabudli poliať a vyšibať ani jednu slečnu, či zamestnankyne DSS. Deň bol plný úsmevu a veselej nálady.


Morena

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
Dňa 05.04.2022 sme túto tradíciu dodržali aj my a privítali sme spoločne jar.


Jarné upratovanie

V súčasnej situácii každému dobre padne pohyb na čerstvom vzduchu, preto sme sa rozhodli skrášliť okolie nášho školského areálu. Prialo nám aj počasie, ktoré bolo slnečné. Túto činnosť sme vykonávali s veľkou radosťou pretože radi žijeme v čistom prostredí. To čo sme si naplánovali sa zvládlo.