Aktuálne informácie

Ročný časovo tématický plán DSS Hrabiny pre školský rok 2021/22  - k nahliadnutiu TU

Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

DSS Hrabiny sú zapojené do energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v banskobystrickom samosprávnom kraji.
Projekt - TU
Dokumentácia-príloha  - TU

„Pomáhajme a chráňme“, tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore nadácie SPP.

Projektom „Pomáhajme a chráňme“ sme sa zapojili do výzvy nadácie SPP „Pomáhame SPPolu“ , ktorá bola zameraná na pomoc pre poskytovateľov sociálnych služieb starajúcich sa o seniorov a riešenie zložitej situácie v súvislosti s pandémiou Covid 19. Vďaka projektu sa nám podarilo obstarať ochranné pomôcky najmä jednorázové rukavice a plášte.
„Ďakujeme, že nám pomáhate“


Poďakovanie

Chceme vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na podnet maminky nášho klienta Lukáša zapojili do výzvy  s názvom „Vianoce“. Žijeme aktuálne  v neistej a náročnej dobe. Napriek tomu sa však ukázala známa pravda, že náročná doba , môže motivovať k veľkým činom. Nedá sa poďakovať osobne každému jednému, nakoľko ľudí dobré srdca bolo veľmi veľa. Azda najväčším poďakovaním budú rozžiarené oči našich klientov pod vianočným stromčekom.


                           
  • Do nášho zariadenia dňa 8.9.2020 opäť zavítal  Peter Káčer a pod záštitou Nadácie Ta3 nášmu zariadeniu  daroval 4 nové horské bicykle. Záznam s ich odovzdávanie je možné si pozrieť - TU
  • V rámci charitatívnej akcie televízie TA3 -"Káčer na bicykli 2020", dňa 2.7.2020 navštívil priestory DSS Hrabiny jej hlavný protagonista Peter Káčer. Jeho návštevu si môžete pozrieť v príspevku TU

  • Budúcnosť aj s autizmom

V rámci výzvy vyhlásenej v grantovom programe nadácie Volkswagen Slovakia „Budúcnosť aj s autizmom“, sa nám podarilo uspieť s naším projektom „Prostredím ovplyvňujeme správanie – ABA terapia, senzorická stimulácia“. Poskytnuté finančné prostriedky nám umožnili pre klientov špecializovaného zariadenia s poruchou autostického spektra rozšíriť terapeutické zázemie. Vytvorili a vybavili sme priestory pre ABA terapiu a senzorickú stimuláciu a rozšírili sme prvky senzorickej stimulácie v multisenzorickom a relaxačnom prostredí.
Projekt sme začali realizovať koncom roka 2019, keď sme vytvorili priestorové podmienky, postupne pribúdalo vybavenie do ABA terapie, Snoozelen a relaxačnej miestnosti. V roku 2020 sa nám podarilo pilotne začať pracovať s autistickými klientami v pravidelnom rozvrhu v ABA terapii s využitím pomôcok a vybavenia získaného prostredníctvom projektu. Klienti majú možnosť využívať relaxačnú zónu s polohovacími vakmi, pre zmyslovú stimuláciu Snoozelen miestnosť, ktorú sme dovybavili aromadifuzérom a space projektorom, ktorými vytvárame relaxačnú atmosféru, či zaujímavé svetelné efekty rovnako prelievanie farebných olejov v otáčajúcom sa kotúčiku pôsobia veľmi upokojujúcim dojmom. V ABA terapii využívame množstvo získaných didaktických pomôcok, pomôcok na nácvik jemnej motoriky či pomôcky pre zmyslovú stimuláciu ako sú hmatové štvorce, senzorické loptičky, zrkadlá, nástenné labyrinty, fit lopty a veľkú radosť majú klienti aj z guličkového bazénika.
Veríme, že sa nám s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, podarilo vytvoriť pre klientov DSS Hrabiny trvalú hodnotu, ktorá otvorila nové možnosti pozitívne ovplyvňovať správanie autistu, redukovať prejavy agresie, agresivity či sebapoškodzovania.
V mene našich klientov a zamestnancov ďakujeme nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám už po druhýkrát poskytla finančnú podporu pre naše projekty a pomáha nám v starostlivosti o skupinu klientov s poruchou autistického spektra.  • Hendikepovaní: V DSS Hrabiny v Novej Bani - reportáž rádio REGINA - TU