Aktuálne informácie

Časovo tematicky plán DSS Hrabiny  na mesiac November 2020 - TU
                             plán pre Dielňu DSS na mesiac November 2020 - TU
  • Do nášho zariadenia dňa 8.9.2020 opäť zavítal  Peter Káčer a pod záštitou Nadácie Ta3 nášmu zariadeniu  daroval 4 nové horské bicykle. Záznam s ich odovzdávanie je možné si pozrieť - TU
  • V rámci charitatívnej akcie televízie TA3 -"Káčer na bicykli 2020", dňa 2.7.2020 navštívil priestory DSS Hrabiny jej hlavný protagonista Peter Káčer. Jeho návštevu si môžete pozrieť v príspevku TU
  • Budúcnosť aj s autizmom

V rámci výzvy vyhlásenej v grantovom programe nadácie Volkswagen Slovakia „Budúcnosť aj s autizmom“, sa nám podarilo uspieť s naším projektom „Prostredím ovplyvňujeme správanie – ABA terapia, senzorická stimulácia“. Poskytnuté finančné prostriedky nám umožnili pre klientov špecializovaného zariadenia s poruchou autostického spektra rozšíriť terapeutické zázemie. Vytvorili a vybavili sme priestory pre ABA terapiu a senzorickú stimuláciu a rozšírili sme prvky senzorickej stimulácie v multisenzorickom a relaxačnom prostredí.
Projekt sme začali realizovať koncom roka 2019, keď sme vytvorili priestorové podmienky, postupne pribúdalo vybavenie do ABA terapie, Snoozelen a relaxačnej miestnosti. V roku 2020 sa nám podarilo pilotne začať pracovať s autistickými klientami v pravidelnom rozvrhu v ABA terapii s využitím pomôcok a vybavenia získaného prostredníctvom projektu. Klienti majú možnosť využívať relaxačnú zónu s polohovacími vakmi, pre zmyslovú stimuláciu Snoozelen miestnosť, ktorú sme dovybavili aromadifuzérom a space projektorom, ktorými vytvárame relaxačnú atmosféru, či zaujímavé svetelné efekty rovnako prelievanie farebných olejov v otáčajúcom sa kotúčiku pôsobia veľmi upokojujúcim dojmom. V ABA terapii využívame množstvo získaných didaktických pomôcok, pomôcok na nácvik jemnej motoriky či pomôcky pre zmyslovú stimuláciu ako sú hmatové štvorce, senzorické loptičky, zrkadlá, nástenné labyrinty, fit lopty a veľkú radosť majú klienti aj z guličkového bazénika.
Veríme, že sa nám s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, podarilo vytvoriť pre klientov DSS Hrabiny trvalú hodnotu, ktorá otvorila nové možnosti pozitívne ovplyvňovať správanie autistu, redukovať prejavy agresie, agresivity či sebapoškodzovania.
V mene našich klientov a zamestnancov ďakujeme nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám už po druhýkrát poskytla finančnú podporu pre naše projekty a pomáha nám v starostlivosti o skupinu klientov s poruchou autistického spektra.  • Hendikepovaní: V DSS Hrabiny v Novej Bani - reportáž rádio REGINA - TU