Aktuálne informácie

Poďakovanie

Chceme vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na podnet maminky nášho klienta Lukáša zapojili do výzvy  s názvom „Vianoce“. Žijeme aktuálne  v neistej a náročnej dobe. Napriek tomu sa však ukázala známa pravda, že náročná doba , môže motivovať k veľkým činom. Nedá sa poďakovať osobne každému jednému, nakoľko ľudí dobré srdca bolo veľmi veľa. Azda najväčším poďakovaním budú rozžiarené oči našich klientov pod vianočným stromčekom.


Časovo tematicky plán DSS Hrabiny  na mesiac December 2020 - TU
                             plán pre Dielňu DSS na mesiac December 2020 - TU
  • Do nášho zariadenia dňa 8.9.2020 opäť zavítal  Peter Káčer a pod záštitou Nadácie Ta3 nášmu zariadeniu  daroval 4 nové horské bicykle. Záznam s ich odovzdávanie je možné si pozrieť - TU
  • V rámci charitatívnej akcie televízie TA3 -"Káčer na bicykli 2020", dňa 2.7.2020 navštívil priestory DSS Hrabiny jej hlavný protagonista Peter Káčer. Jeho návštevu si môžete pozrieť v príspevku TU

  • Budúcnosť aj s autizmom

V rámci výzvy vyhlásenej v grantovom programe nadácie Volkswagen Slovakia „Budúcnosť aj s autizmom“, sa nám podarilo uspieť s naším projektom „Prostredím ovplyvňujeme správanie – ABA terapia, senzorická stimulácia“. Poskytnuté finančné prostriedky nám umožnili pre klientov špecializovaného zariadenia s poruchou autostického spektra rozšíriť terapeutické zázemie. Vytvorili a vybavili sme priestory pre ABA terapiu a senzorickú stimuláciu a rozšírili sme prvky senzorickej stimulácie v multisenzorickom a relaxačnom prostredí.
Projekt sme začali realizovať koncom roka 2019, keď sme vytvorili priestorové podmienky, postupne pribúdalo vybavenie do ABA terapie, Snoozelen a relaxačnej miestnosti. V roku 2020 sa nám podarilo pilotne začať pracovať s autistickými klientami v pravidelnom rozvrhu v ABA terapii s využitím pomôcok a vybavenia získaného prostredníctvom projektu. Klienti majú možnosť využívať relaxačnú zónu s polohovacími vakmi, pre zmyslovú stimuláciu Snoozelen miestnosť, ktorú sme dovybavili aromadifuzérom a space projektorom, ktorými vytvárame relaxačnú atmosféru, či zaujímavé svetelné efekty rovnako prelievanie farebných olejov v otáčajúcom sa kotúčiku pôsobia veľmi upokojujúcim dojmom. V ABA terapii využívame množstvo získaných didaktických pomôcok, pomôcok na nácvik jemnej motoriky či pomôcky pre zmyslovú stimuláciu ako sú hmatové štvorce, senzorické loptičky, zrkadlá, nástenné labyrinty, fit lopty a veľkú radosť majú klienti aj z guličkového bazénika.
Veríme, že sa nám s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, podarilo vytvoriť pre klientov DSS Hrabiny trvalú hodnotu, ktorá otvorila nové možnosti pozitívne ovplyvňovať správanie autistu, redukovať prejavy agresie, agresivity či sebapoškodzovania.
V mene našich klientov a zamestnancov ďakujeme nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám už po druhýkrát poskytla finančnú podporu pre naše projekty a pomáha nám v starostlivosti o skupinu klientov s poruchou autistického spektra.  • Hendikepovaní: V DSS Hrabiny v Novej Bani - reportáž rádio REGINA - TU