Kontakt

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - stredisko 

Moyzesova 10
968 01 Nová Baňa

Vedúca strediska:
Mgr. Alexandra Krumlovská

Tel.:       045 685 70 39
Mobil:0917 128 907

E-mail:socialnedd@gmail.com

Mapa DD a DSS Hrabiny

Mapa DD a DSS Hrabiny