Usmernenie k umožneniu návštev

19.8.2020 09:14


Usmernenie k umožneniu návštev v DSS Hrabiny Nová Baňa, Rekreačná 6393/60, Nová Baňa

Platné od 08. 06. 2020
Toto usmernenie upravuje základné podmienky pre umožnenie návštev v priestoroch zariadenia sociálnych služieb a je vypracované na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020 zo dňa 03. 06. 2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Kompletné usmernenie a postup si prosím prečítajte TU    a pre Stredisko DD a DSS Nová Baňa TU.