Ekonomicky oprávnené náklady

2020 - EON DSS HRABINY- príloha TU
2020 - EON stredisko DD a DSS - príloha TU

2019 - EON DSS HRABINY- príloha TU
2019 - EON stredisko DD a DSS - príloha TU

2017 - EON DSS HRABINY- príloha TU
2017 - EON stredisko DD a DSS - príloha TU

2018 - EON DSS HRABINY- príloha TU
2018 - EON stredisko DD a DSS - príloha TU