Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná cesta 6393/60
968 01 Nová Baňa

Kontakt:045/67 87 540
Mobil:0911 297 150
0915 615 827

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

Kontakt:045/67 87 540
Mobil:0905 498 715
E-mail:riaditel@dsshrabiny.sk

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Martina Mihálová
Mgr. Lenka Psotková

Kontakt:045/67 87 542
Mobil:0915 615 827, 0911 297 150
E-mail:socialne@dsshrabiny.sk

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

Kontakt:045/67 87 525
E-mail:ekonomicke@dsshrabiny.sk

Vedúca úseku práce s klientom:

Mgr. Jana Juristá

Kontakt:    045/67 87 519
Mobil:       0948 910 018
E-mail:      veduca@dsshrabiny.sk

Referentka P a M:

Soňa Lukačová

Kontakt:045/67 87 516
E-mail:pam@dsshrabiny.sk

Finančná účtovníčka:

Ing.Zuzana Paučeková

Kontakt:045/67 87 512
E-mail:uctaren@dsshrabiny.sk

Správca DSS:

Ladislav Obert

Kontakt:045/67 87 533

Denné centrum

Kontakt:045/68 57 141
E-mail:dennecentrum@dsshrabiny.sk

Oddelenia :

Liečebné oddelenie - 0948 910 020
Oddelenie 2.A TP dievčatá – 0948 939 571  
Oddelenie 2.B TP chlapci  – 0948 939 552
Oddelenie 3.A CP chlapci– 0948 939 530
Oddelenie 3. B ŠZ – 0948 939 519 ( Špecializované zariadenie)

Ambulancia:

Ružena Tencerová

Kontakt: 045/67 87 510
E-mail: ambulanciadsshrabiny@gmail.com


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa

Kontakt:045/67 87 525
E-mail:zodpovednaosoba@dsshrabiny.sk