Kontakt

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60
968 01 Nová Baňa

Kontakt:045/67 87 540
Mobil:0911 297 150
0915 615 827

Riaditeľ:

Mgr. Jana Hulová

Kontakt:045/67 87 540
Mobil:0905 498 715
E-mail:riaditel@dsshrabiny.sk

Sociálne pracovníčky:

Mgr. Zuzana Dodoková
Lenka Psotková

Kontakt:045/67 87 542
Mobil:0915 615 827
E-mail:socialne@dsshrabiny.sk

Účtovníčka, manažérka kvality:

Emília Búryová

Kontakt:045/67 87 525
E-mail:ekonomicke@dsshrabiny.sk

Vedúca úseku práce s klientom:

Mgr. Milena Hudecová

Kontakt:045/67 87 519
E-mail:veduca@dsshrabiny.sk

Referentka P a M:

Soňa Lukačová

Kontakt:045/67 87 516
E-mail:pam@dsshrabiny.sk

Finančná účtovníčka:

Klaudia Švoňavová

Kontakt:045/67 87 512
E-mail:uctaren@dsshrabiny.sk

Správca DSS:

Ladislav Obert

Kontakt:045/67 87 533

Denné centrum

Kontakt:045/68 57 141
E-mail:dennecentrum@dsshrabiny.sk

Ambulancia:

Ružena Tencerová

Kontakt: 045/67 87 510

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Domov sociálnych služieb Hrabiny
Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa

Kontakt:045/67 87 525
E-mail:zodpovednaosoba@dsshrabiny.sk