Občianske združenie

Občianske združenie Priatelia deťom pri  ÚSS Hrabiny 

Rekreačná 393
968 01 Nová Baňa

IČO : 37819437

DIČ : 2021564292

č.ú. : SK37 0200 0000 0000 2813 4422

Tlačivá na poukázanie 2% z dane :

- Vyhlásenie (PDF súbor)
- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (PDF súbor)

Činnosť a aktivity Občianskeho združenia sú prioritne zamerané na pozitívnu podporu sociálnej integrácie, sociálnej rehabilitácie a socializácie našich klientov zariadenia DSS Hrabiny Nová Baňa. V rámci týchto aktivít podporuje naše občianske združenie rozmanitosť, rôznorodosť, pestrosť sociálnych služieb vo vzťahu k zabezpečeniu voľnočasových aktivít a práce dielní pracovných terapií. Občianske združenie aktívne participuje na projektových aktivitách ako i na plnohodnotnom fungovaní nášho zariadenia a snaží sa našim klientom v čo najväčšej možnej miere prispieť k plnohodnotnej socializácii.