Pre klientov a rodinných príslušníkov

OZNAM o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu - TU

Potvrdenie o výnimke - TU


Ročný časovo tematický plán pre DSS Hrabiny platný pre školský rok 2020/2021 - na stiahnutie TU

Terapeutické metódy pre školský rok 2020/21 - TU

Záujmové krúžky pre školský rok 2020/21 - TU

Plán aktivít v DSS Hrabiny: September,  Október, November, December , Február , Marec

Plán aktivít Dielňa DSS : September,  Október, November, December , Apríl

Dohovor o právach dieťaťa - TU