Pre klientov a rodinných príslušníkov

Opatrenia COVID-19 pre Február 2022 - TU

OZNAM o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu - TU

Potvrdenie o výnimke - TU


Ročný časovo tematický plán pre DSS Hrabiny platný pre školský rok 2021/2022 - na stiahnutie TU

Plán aktivít v DSS Hrabiny: Február

Dohovor o právach dieťaťa - TU