Pre klientov a rodinných príslušníkov

Ročný časovo tematický plán pre DSS Hrabiny platný pre školský rok 2020/2021 - na stiahnutie TU

Terapeutické metódy pre školský rok 2020/21 - TU

Záujmové krúžky pre školský rok 2020/21 - TU

Plán aktivít v DSS Hrabiny: September,  Október

Plán aktivít Dielňa DSS : September,  Október


Dohovor o právach dieťaťa - TU