Pre zamestnancov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - TU

Krízový plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19) v zariadení DSS Hrabiny a DD a DSS stredisko - TU

Príloha č.1. - TU

Príloha č.2. - TU

Príloha č.3. - TU