Stredisko DD&DSS

Niečo o nás

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ul. Moyzesova 10, Nová Baňa sa nachádza v meste, kde prvá listina s prívesnou pečaťou vydaná mestom je z roku 1348. Mesto má bohatú banícku minulosť, ktoré sa preslávilo ťažbou drahých kovov zlata a striebra. Z histórie Nová Baňa sa dozvedáme, že mesto sa už v období okolo roku 1631 staralo o sociálne slabších občanov, hlavne baníkov prostredníctvom banského špitálu. Slávnostné otvorenie Domu opatrovateľskej služby v Novej Bani sa uskutočnilo 6.5.1980.

Presťahovanie do súčasných priestorov na ulicu Moyzesova č. 10 sa zrealizovalo 1.3.1992, kedy sa zmenil aj názov zariadenia na Domov dôchodcov. V roku 2011 v máji sa dovtedy samostatné zariadenie DD a DSS pričlenilo k Domovu sociálnych služieb Hrabiny, ktoré funguje od roku 1974.

Zariadenie sa nachádza blízko centra. Budova je jednoposchodová, s výťahom. Na poschodí sa nachádzajú jedno a dvojposteľové izby pre 10 klientov , na prízemí sú jedno a dvojposteľové izby pre 10 klientov. Ďalej sa tu nachádza jedáleň pre klientov, spoločenská miestnosť v ktorej sa zdržujú v doobedňajších hodinách . Kancelária, miestnosť pre zdravotnícky personál, sociálne zariadenia, kuchynka pre zamestnancov. V suteréne je umiestnená kuchyňa, sklad, šatňa pre zamestnancov, WC, práčovňa, sušiareň, žehliareň a kotolňa. Budova je z vonku zateplená a má novú fasádu. Vďaka projektu na zateplenie obvodového plášťa budovy a výmeny okien, ktorý bol schválený 4.11.2009. Areál zariadenia je oplotený a nachádza sa v ňom altánok, ktorý klienti využívajú na relax a stretávanie sa s rodinnými príslušníkmi.

Zariadenie poskytuje sociálne služby pre 20 klientov s telesným , mentálnym , duševným a kombinovaným postihnutím, formou celoročného pobytu v priemere 86 rokov. Poskytuje soc. služby druhu DSS, ZpS. Zabezpečuje pre klientov pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. V doobedňajších hodinách majú klienti priamu činnosť, čo znamená, že sa zabezpečujú kultúrne, spoločenské aktivity zamerané na podporu schopností a zručností klienta. Mesačne sú uspokojované duchovné potreby klientov p. kaplánom pri kaplnke ružencovej Panny Márie, ktorá bola vysvätená 6.9.2004. Zabezpečujú sa aktivity ako čítanie literatúry, canisterapia, reminiscenčná terapia, ručné práce na rozvoj jemnej motoriky, ľahké pohybové cvičenia a kognitívne cvičenia na podporu pamäte. Zabezpečujú sa aj fakultatívne služby ako pedikérska a kadernícka služba.

Chod zariadenia zabezpečuje p. riaditeľka DSS Hrabiny a vedúca strediska DD a DSS. V zariadení je 14 zamestnancov. Počas pobytu v zariadení kontakt s klientom a voľno časové aktivity zabezpečuje ISR. Zdravotnú starostlivosť poskytujú klientom 2 zdravotné sestry a opatrovateľskú starostlivosť 4 opatrovateľky. Zariadenie má vlastnú kuchyňu s dvomi kuchárkami. Súčasťou zamestnancov sú upratovačka, pracovníčka v práčovni a kurič – údržbár.

Prijímateľmi sociálnych služieb v stredisku DD a DSS sú skupiny osôb, ktoré môžeme z rôznych dôvodov označiť za zraniteľné. Ide o starých ľudí, ktorí potrebujú pomoc a starostlivosť iných. Tím zamestnancov strediska DD a DSS sa snaží, aby klienti viedli dôstojný každodenný život a toto zariadenie sa stalo ich skutočným domovom.