Úhrada za sociálnu službu

Stredisko DD a DSS určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zákona o sociálnych službách v súlade so všeobecne záväzným nariadením vydaným BBSK.

Cenník poskytovaných sociálnych služieb v stredisku DD a DSS N. Baňa