Voľnočasová činnosť

Naši klienti majú možnosť navštevovať :

1.Prvky terapie :

Snoezelen

Pracovná terapia

Arteterapia

ABA terapia

Relax zóna

Muzikoterapia

2. Krúžky

Filmový krúžok
Filmy a rozprávky majú v živote našich klientov veľký zmysel. Ponúkajú návod na to, ako žiť. Každá rozprávka alebo film v sebe nesie skrytý význam, ktorý človek môže odhaliť. Odráža nielen rôzne životné situácie, ale ponúka aj možné riešenia. Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity. Našim klientom pomáha na troch úrovniach: psychoterapeutickej, relaxačnej a výchovno-psychologickej. Kladní hrdinovia, ktorí pomáhajú ľuďom a svetu, sa stávajú vzormi, vďaka ktorým môžu klienti zvládnuť rozličné okolnosti aj v reálnom živote.

 Športový krúžok

Počítačový krúžok

3.Dielne

Hrnčiarska dielňa